Impost de brosses #20200929001.195#

Incidència

Mataró Pla d'en Boet

manteniment

residus

Adminstrador PAE 19/10/2020

Som propietaris de locals sense activitat, que hem rebut la taxa de residus municipals. Son locals buits que no generen residus.

Quin seria el mecanisme per tirar-ho enrere?

.

Adminstrador PAE 2020-10-19 16:31:49
Ho estem gestionant i contactarem aviat amb vosaltres

Afegir un comentari