Molèsties amb la incineradora #2019.168#

Incidència

El Rengle Mataró

manteniment

medi-ambient

neteja

poligons

veinatge

Usuari PAE 09/05/2019

Ens trobem que la incineradora provoca molèsties, sobretot per les olors, les mosques i el pas de camions que deixen un rastre de brutícia. Tot això, dificulta les activitats comercials.

Adminstrador PAE 2019-07-15 09:16:33
Hem informat a l'ajuntament de la vostre queixa.

Afegir un comentari